Sociální principy

Naplnění principů sociálního podniku Zelený ostrov

Společensky prospěšný cíl

Společenský cíl – zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce, máme zakotvený ve společenské smlouvě.

Společenská smlouva je uložena a dostupná na portálu www.justice.cz

Ve sbírce listin společnosti:

Zelený ostrov s.r.o.

Spisová značka -C 113258 vedená u Městského soudu v Praze

Sociální prospěch

Zelený ostrov zaměstnává více jak 50% zdravotně znevýhodněných osob (v současné době je to více než 80%).

Našimi zaměstnanci jsou i neslyšící pracovnice a tak úzce spolupracujeme s Tichým světem o.p.s., organizací, která poskytuje neslyšícím všestrannou podporu. V našem případě využíváme především služby pracovních konzultantů a společně se snažíme o integraci neslyšících zaměstnanců do pracovního procesu i běžného života.

Na pravidelných poradách jsou zaměstnanci informováni o chodu podniku, o všech novinkách a během těchto sezení se i aktivně zapojují se svými nápady a postřehy do optimalizace běhu podniku.

Zelený ostrov je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a je poskytovatelem náhradního plnění

Ekonomický prospěch

Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů (v roce 2018 jsme zakoupili novou sušičku, v roce 2019 jsme se finančně podíleli ne rekonstrukci provozovny na Zbraslavi)

Environmentální prospěch

V provozovně Zelený ostrov jsou naše zaměstnankyně vedeny k tomu, že cíleně třídíme odpad.

Jako zakázku pravidelně šijeme ekologické pytlíky na potraviny – na chléb, pečivo, ovoce

Místní prospěch

Našimi zákazníky jsou obyvatelé mikroregion Dolní Berounka a  Zbraslavi. Dále našich služeb využívají místní organizace. Za dobu fungování jsme se dostali do povědomí celé oblasti a naše služby jsou stále více poptávány. Proto chceme i nadále sociální podnikání rozvíjet.

Naše zaměstnankyně mají své bydliště na území Praha západ a Prahy .

V prádelně jsme zrealizovali společně s Tichým světem workshop o práci neslyšících, určený pro veřejnost a zástupce sociálního odboru.

Jako ukázkový sociální podnik nás vybralo MPSV a tak jsme hostili dvě zahraniční delegace z úřadů a ministerstev, které se v jejich zemích věnují sociálnímu podnikání.

Sociální podnik Zelený ostrov jsme prezentovali na konferenci neslyšících na Staroměstské radnici, jako příkladného zaměstnavatele osob s poruchami sluchu.