Sociální principy a tisk

Naplnění principů sociálního podniku Zelený ostrov

Společensky prospěšný cíl

Společenský cíl – zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce, máme zakotvený ve společenské smlouvě.

Společenská smlouva je uložena a dostupná na portálu www.justice.cz

Ve sbírce listin společnosti:

ZELENÝ OSTROV s.r.o.

Spisová značka -C 113258 vedená u Městského soudu v Praze

Sociální prospěch

Zelený ostrov zaměstnává více jak 50% zdravotně znevýhodněných osob (v současné době je to více než 80%).

Našimi zaměstnanci jsou i neslyšící pracovnice a tak úzce spolupracujeme s Tichým světem o.p.s., organizací, která poskytuje neslyšícím všestrannou podporu. V našem případě využíváme především služby pracovních konzultantů a společně se snažíme o integraci neslyšících zaměstnanců do pracovního procesu i běžného života.

Na pravidelných poradách jsou zaměstnanci informováni o chodu podniku, o všech novinkách a během těchto sezení se i aktivně zapojují se svými nápady a postřehy do optimalizace běhu podniku.

Zelený ostrov je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a je poskytovatelem náhradního plnění

Ekonomický prospěch

Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů (v roce 2018 jsme zakoupili novou sušičku, v roce 2019 jsme se finančně podíleli ne rekonstrukci provozovny na Zbraslavi)

Environmentální prospěch

V provozovně Zelený ostrov jsou naše zaměstnankyně vedeny k tomu, že cíleně třídíme odpad.

Jako zakázku pravidelně šijeme ekologické pytlíky na potraviny – na chléb, pečivo, ovoce

Místní prospěch

Našimi zákazníky jsou obyvatelé mikroregion Dolní Berounka a  Zbraslavi. Dále našich služeb využívají místní organizace. Za dobu fungování jsme se dostali do povědomí celé oblasti a naše služby jsou stále více poptávány. Proto chceme i nadále sociální podnikání rozvíjet.

Naše zaměstnankyně mají své bydliště na území Praha západ a Prahy .

V prádelně jsme zrealizovali společně s Tichým světem workshop o práci neslyšících, určený pro veřejnost a zástupce sociálního odboru.

Jako ukázkový sociální podnik nás vybralo MPSV a tak jsme hostili dvě zahraniční delegace z úřadů a ministerstev, které se v jejich zemích věnují sociálnímu podnikání.

Sociální podnik Zelený ostrov jsme prezentovali na konferenci neslyšících na Staroměstské radnici, jako příkladného zaměstnavatele osob s poruchami sluchu.

 

Napsali o nás:

 • Nadace Via 21/3/2016

Image

Košili vám vyžehlí neslyšící ze Zeleného ostrova

Dobřichovice jsou městečko u Prahy, kde jde na první pohled vidět, že se tu nežije zle. Veřejný prostor vzorově upravený, stezkou podél řeky se procházejí páry s kočárky, vlak za prací do Prahy jezdí co patnáct minut, v místním informačním centru popíjejí kafe senioři. Nad mostem nad Berounkou se tyčí nápis, že o víkendu budou na zámku jarní trhy.

Ilona Bedrnová a Vladimíra Hejmová si však před dvěma lety říkaly, že se tu přeci jen nežije dobře každému. Třeba těm, kteří hůř shánějí práci kvůli svému postižení. Založily proto sociální podnik – prádelnu Zelený ostrov, ve které cíleně zaměstnávají lidi s poruchou sluchu.... 

Více na: http://www.nadacevia.cz/2016/03/21/kosili-vam-vyzehli-neslysici-ze-zeleneho-ostrova/

 

 • Impact First 

Image

Zařadili jsme se mezi 4 top projekty prvního běhu IMPACT - FIRST!

V novém akceleračním programu České spořitelny s názvem Impact First zůstávají po včerejšku čtyři top týmy, které na sobě necelé tři měsíce tvrdě pracovaly a smělým tahem na branku posunuly své projekty rychle dopředu. Porota vybírala z deseti finalistů a krom jiného hodnotila společenský dopad projektů, potenciál týmu, plánování, práci s riziky a cíle do budoucna....

Více na:

http://www.hubostrava.cz/spicky-ceske-startupove-sceny-podporuji-akcni-socialni-podnikatele/

A

http://www.impactfirst.cz/projekty-1-behu/

 

 • Srdcerváči

Image

Srdcerváči poprvé, podruhé, potřetí, a opět skvěle

Pokud platí, že třetí den na horách, či třetí ročník projektu bývá kritický, pak Srdcerváči jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo. I potřetí se totiž Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podařilo splnit si cíle, které si před startem kampaně stanovil. Slavnostní tečku za Srdcerváči 2015 udělalo předání symbolických šeků subjektům podpořeným v grantové výzvě, které 26. ledna hostil vysočanský Clarion Congress Hotel Prague.....

Více na:

http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktuality-z-nfozp/srdcervaci-poprve-podruhe-potreti-a-opet-skvele-a8079887

A také od 39 minuty a 11 sekundy ve ivysílání České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100313 

 

 • Konto Bariéry

KONTO BARIÉRY PODPOŘILO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ TÉMĚŘ DVĚMA MILIONY

Na přelomu roku vypsalo Konto Bariéry již tradiční výběrové řízení na rozdělení prostředků z projektu Pomáhej s humorem, tedy prostředků získaných díky charitativnímu televiznímu pořadu Konta Bariéry a prodeji klaunských nosů. Konto Bariéry z tohoto projektu každoročně podporuje organizace, které pomáhají nebo slouží lidem s handicapem. Tématem letošního výběrového řízení byla podpora sociálního podnikání.

Do výběrového řízení dorazilo 48 přihlášek, které dostali k dispozici členové Rady Konta Bariéry. Na zasedání 6. května se pak Rada shodla na podpoře 11 žádostí celkovou částkou 1 981 182 korun....

Více na: http://www.kontobariery.cz/Tiskove-centrum/Archiv/2015/Konto-Bariery-podporilo-socialni-podnikani-temer-d.aspx

 

 • Fond PRE - Konto Bariery

Image

Fond PRE vznikl v nadaci v posledním čtvrtletí roku 2012 a zařadil se objemem finanční podpory mezi nejvýznamnější partnery nadace.  Statut Fondu PRE stanovil, že příspěvky mohou být poskytnuty na řešení zdravotních a sociálních potřeb osob se zdravotním postižením; podporuje pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odstraňování bariér, financování léčebných pobytů či sportovních pomůcek, které umožňují návrat lidí po úrazu zpět do aktivního života....

Více na: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Fondy-Konta-BARIERY/Fond-PRE.aspx

 

 • Dobnet Zpravodaj 12/2014
  Image
 • Dobnet Zpravodaj 8/2014

Image

 •  

 

 

 

 

 

 

 • iDobnet.cz - V Dobřichovicích se otevře prádelna

http://idobnet.cz/v-dobrichovicich-se-otevre-pradelna/

 • České sociální podnikání

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/850-zeleny-ostrov-s-r-o

 • Ruch - Zpravodaj města Řevnic

http://ruch.revnice.cz/2013/12/pradelna-v-dobrichovicich/

 • Informační list Dobřichovice, prosinec 2013, str. 8

http://www.dobrichovice.cz/e_download.php?file=data/editor/15cs_79.pdf&original=Info_12-2013_72dpi.pdf

 • iDobnet.cz - Prádelna Zelený ostrov zve na den otevřených dveří

http://idobnet.cz/pradelna-zeleny-ostrov-zve-na-den-otevrenych-dveri/

 • 5 plus 2, Praha-západ a Praha-východ

Image

 • Dobřichovické Kukátko 4/2013

 • Dobřichovické Kukátko 1/2014